РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ МОДУЛА ПРЕДМЕТ МЕНАЏМЕНТ - ДР ИВАНА ЕРИЋ