РЕЗУЛТАТИ ТРЕЋЕГ МОДУЛА ПРЕДМЕТ МЕНАЏМЕНТ - ДР ИВАНА ЕРИЋ