Рок за предају мини пројекта из предмета Менаџмент квалитета, школска 2022/23

Последњи термин за предају мини пројекта из предмета Менаџмент квалитета је 8. 12. 2022. у термину консултација.

Мини пројекат може да замени други колоквијум.

Тема мини пројекта, као и пројектни тим морају бити унапред одобрени, путем имејла или у термину консултација.

Предметни наставник

др Зорана Антић, проф. с. с.

Обавештење се односи на: