СП Информациони системи и технологије, Економија, Преглед остварених оцена у предиспитном року