СП Информациони системи и технологије - Графички дизајн - Поени предиспитних активности и термин колоквијума (Вежбе)

Колеге, у прилогу се налазе резултати свих активности закључно са данашњим даном.

Студенти који су сакупили преко 50 поена су стекли услов за излазак на испит.

Последњи термин за полагање тестова је петак 28.05. у 8,30 часова у учионици С2.

Тест може да се полаже максимално 2 пута.

За студенте који нису предали домаће задатке, термин практичног колоквијума је петак 28.05. у 10,25 часова у учионици С4.

Да би изашли на колоквијум потребно је да се пријавите путем следећег линка: Пријава за практични колоквијум

У случају већег броја пријава биће организовани додатни термини.

Проф. Немања Деретић

Обавештење се односи на: