СП Информациони системи и технологије, Графички дизајн, Прелиминарни резултати колоквијума градива са вежби