СП Информациони системи и технологије, Интернет интелигентних уређаја, Прелиминарни резултати