СП Информациони системи и технологије - Управљање софтверским пројектима - Октобарски рок