СП Информациони системи и технологије - Управљање софтверским пројектима: Прелиминарни резултати предиспитних активности