СП Jaвна управа - Информационе технологије у јавној управи - EXCEL - Јануарски рок

У испитном року Јануар, колоквијум (Microsoft Excel) ће се одржати уторак 25.01. у 17,00 часова у учионици С2.

У истом термину ће се обавити упис бодова са предиспитних активности (оцена са колоквијума из Microsoft Excel-a и оцена са тестова из теорије).

Ко има обе уписане оцене и обе потписане књиге не треба да дође на полагање већ излази директно на испит.

Положен колоквијум из Excel-а је предиспитна обавеза и студент који нема положен Excel нема право изласка на испит.

др Немања Деретић

Обавештење се односи на: