СП Jaвна управа - Информационе технологије у јавној управи - EXCEL - Октобарски рок

У испитном року Октобар, колоквијум (Microsoft Excel) ће се одржати у петак 30.09. у 9,00 часова у учионици С4..

Положен колоквијум из Excel-а је предиспитна обавеза и студент који нема положен Excel нема право изласка на испит.

др Немања Деретић

Обавештење се односи на: