СП Jaвна управа - Информационе технологије у јавној управи - Колоквијум из EXCEL-а - Јунски рок

У испитном року Јун, колоквијум (Microsoft Excel) ће се одржати у среду 22.5.2024. у 17 часова у учионици С1.

Положен колоквијум из Excel-а је предиспитна обавеза и студент који нема положен Excel нема право изласка на испит.

др Немања Деретић

Обавештење се односи на: