СП Jaвна управа - Информационе технологије у јавној управи - Колоквијум из EXCEL-а

У испитном року Јануар, колоквијум (Microsoft Excel) ће се одржати у понедељак 22.1. у 16:45 часова у учионици С1.

Положен колоквијум из Excel-а је предиспитна обавеза и студент који нема положен Excel нема право изласка на испит.

др Немања Деретић

Обавештење се односи на: