СП Јавна управа, ПРЕДМЕТ: еУправа, ПРВИ колоквијум, ДАТУМ: 8.11.2023, МЕСТО: Амфитеатар А3, ВРЕМЕ:12.10