СП Јавна управа, ПРЕДМЕТ: еУправа, ПРВИ колоквијум, ДАТУМ: 9.11.2022, МЕСТО: Амфитеатар А3, ВРЕМЕ:12.10