СП Менаџмент: Менаџмент: Резултати укупних предиспитних активности, др Снежана Лекић и др Зоран Давидовац