СП МЕНАЏМЕНТ: резултати писменог испита енглески језик 1 и 2 (+термини усменог испита)