СП Менаџмент: Резултати предиспитних активности из предмета Менаџмент (ген. 2022) и термини уписа предиспитних активности, др Снежана Лекић