СП Менаџмент: Резултати предиспитних активности из предмета Менаџмент (школ. 2021/22 година), др Снежана Лекић