СП Менаџмент туризма, друга година, Менаџмент људских ресурса у туризму – Резултати првог колоквијума