СП Порези и царине, резултати испита из предмета "Менаџмент", проф. Марко Вучичевић