СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ-РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ