СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ИСПИТ -РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ