СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА И УПИС ОЦЕНА-РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ