СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА-РАДИЦА ЈОВАНОВИЋ