СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ-РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА