Студенти који су положили писмени испит из предмета Осигурање, Међународне финансије, Банкарско пословање и платни промет и мастер студија предмет Банкарски менаџмент

Обавештење се односи на: