Студенти који су положили први колоквијум из предмета Осигурање код професора Милорада Пушаре