ТЕРМИН ПОЛАГАЊА 3. КОЛОКВИЈУМА - ПОСЛОВНО ПРАВО/ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂ. ПРИВ. ПРАВА

ТЕРМИН ПОЛАГАЊА 3. КОЛОКВИЈУМА - ПОСЛОВНО ПРАВО/ПРИВРЕДНО ПРАВО СА ОСНОВАМА МЕЂ. ПРИВ. ПРАВА

ПОЛАГАЊЕ 3. КОЛОКВИЈУМА (У ФОРМИ ТЕСТА СА ПОНУЂЕНИМ ОДГОВОРИМА) РЕАЛИЗОВАЋЕ С У ЧЕТВРТАК (16.5.2024. ГОД.) , У АМФИТЕАТРУ А-1, ПО СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

- СТУДЕНТИ СА СП ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ - 12,10 ЧАСОВА

- СТУДЕНТИ СА СП ФИНАНСИЈЕ, РАЧ. И БАНКАРСТВО - 12,40 ЧАСОВА.

СТУДЕНТИ СУ ДУЖНИ ДА ПОШТУЈУ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА КОЛОКВИЈУМА И ДА НА ПОЛАГАЊЕ ДОНЕСУ ИНДЕКС (БЕЗ ИНДЕКСА СТУДЕНТ НЕ МОЖЕ Д ПРИСТУПИ ПОЛАГАЊУ КОЛОКВИЈУМА).

УПИС ОЦЕНА СА ПОЛАГАЊА ПОПРАВНОГ 2. КОЛОКВИЈУМА - НАКОН ПОЛАГАЊА 3. КОЛОКВИЈУМА (У 13,10 ЧАСОВА).

ПРОФ. ДР МИЛАН БЈЕЛИЋ

Обавештење се односи на: