Termin polaganja prvog kolokvijum iz predmeta Sociologija u biznisu kod profesorke Aleksandre Đurić

Prvi kolokvijum iz predmeta Sociologija u biznisu kod profesorke Aleksandre Đurić održaće se u petak, 29.3.2024 u amfiteatru A-6 u 10:30 časova.

Materija koja će biti obuhvaćena prvim kolokvijumom je sledeća:

1. Sociologija u biznisu-pojam;

2. Globalizacija i svet koji se menja;

3. Rad i ekonomski život;

4. Moderne organizacije;

5. Liderstvo i timski rad u radnim organizacijama.

Priprema za kolokvijum će se održati u terminu vežbi, 28.3.2024. u 13:50 časova u slušaonici br. 18.

Обавештење се односи на: