Термин полагања првог модула из предмета Пореско књиговодство

Први модул из предмета Пореско књиговодство биће одржан у А2 28.3.2024.године по следећем :

- Од 12 до 12:30 часова смер порези и царине (студенти који су положили јавне финансије или порески систем ослобођени су полагања првог модула)

- Од 12:30 до 13 часова смер финансије, рачуноводство и банкарство (студенти који су положили јавне финансије или локалну самоуправу ослобођени су 1 модула)

- Од 13 до 13:30 часова смер маркетинг и трговина и менаџмент

- Од 13:30 до 14 часова смер јавна управа

Предметни професор

др Здравка Петковић

Обавештење се односи на: