ТЕРМИН УПИСА ПОЕНА СТЕЧЕНИХ ПУТЕМ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА ИЗ ПРЕДМЕТА МЕНАЏМЕНТ КВАЛИТЕТА