Тим БАПУСС студената је освојио специјалну награду "Др Мирослав Деспотовић"

939198ae-52f2-4078-8f4d-518c64cce8ab.jpg

Тим БАПУСС студената је освојио специјалну награду "Др Мирослав Деспотовић" за најбољи студентски тим на такмичењу за Најбољу технолошку иновацију, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Реч је о пројекту "Четбот ЕВА - Едукативна Виртуелна Асистенткиња, који за циљ има пружање бенефита и олакшица студентима и особљу образовних установа у виду пружања информација и услуга релевантних за процесе који се редовно обављају. АДА је послужила као пример првог четбота, а идеја је била да свака образовна установа треба да има једну овакву виртуелну асистенткињу који омогућава студентима да дођу до различитих врста информација, као нпр. термина консултација професора, локација слушаоница и амфитеатара, распореда предавања, провере ценовника, а такође и да изврше обавезе попут пријаве испита, овере семестра и уплате школарине.