ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС у трећем конкурсном року обавиће се 15, 16. и 17. септембра 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије и у просторијама акредитованих високошколских јединица ван седишта установе.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ одржаће се 18. септембра 2020. године у просторијама Академије и у просторијама акредитованих високошколских јединица ван седишта установе..

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 19. септембра 2020. године на сајту Академије и огласној табли.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА биће објављена 21. септембра 2020. године на сајту Академије и огласној табли.

УПИС ће се вршити 22, 23,24. и 25. септембра. 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије и у просторијама акредитованих високошколских јединица ван седишта установе..

Напомена: Приликом уласка и боравка на Академији обавезно је носити заштитне маске.