ТРГОВИНСКО ПРАВО И ЦАРИНСКИ ДЕЛИКТИ - ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИН ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПРЕДИСПИТНИХ ОБАВЕЗА

Консултације код Татјане Мијановић одржаће се у уторак (31. 5. 2022. год.) од 10.00 до 11.30 часова и четвртак ( 2. 6. 2022. год.) од 10 до 11 часова, каб. 202.

Поменути термини су уједно и последњи термини за регулисање предиспитних обавеза из предмета Трговинско право и одбрану истраживачких радова из предмета Царински деликти.

Татјана Мијановић

Обавештење се односи на: