Trgovinsko pravo rezultati kolokvijuma

Poštovani studenti,

U prilogu Vam dostavljam rezultate trećeg kolokvijuma iz predmeta Trgovinsko pravo održanog 14.05.2024. Studenti koji su ostvarili 0 poena, koji nisu zadovoljni ostvarenim brojem poena kao i studenti koji nisu radili kolokvijum mogu usmeno da odgovaraju kolokvijum 24.05.2024. u 14:00 č. u amfiteatru A5. Takođe upis ostvarenih poena će se održati 24.05.2024. u 14:00 č. u amfiteatru A5. Takođe u pomenutim terminima studenti koji nisu položili neki od kolokvijuma mogu usmeno da poprave kolokvijum koji nisu položili.