Трговинско/Пословно/Привредно право – полагање колоквијума, проф. Милан Бјелић