УПИС 2022/23. - Пријем докумената у другом конкурсном року обавиће се 1. и 2. 9. 2022. године од 09.00 до 14.00 часова у просторијама Академије (детаљније)