УПИС 2022/23. - Пријем докумената у првом конкурсном року обавиће се 22, 23. и 24. јуна 2022. године од 09.00 до 14.00 часова у просторијама Академије (детаљније)