Упис кандидата по oснoву Кoнaчнe рaнг листe чије се студије финансирају из Буџета РС