УПИС ОЦЕНА ИЗ АДМИНИСТРАТИВНОГ И КАНЦЕЛАРИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА И УВОДА У ПРАВО