УПИС ОЦЕНА ИЗ ПРЕДМЕТА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА - ПРОФ. ФИЛИП ДИМИТРОВ