Упис оцена из предмета Принципи маркетинга и Маркетинг истраживања, др Ана Зекавица

Упис оцена за студенте који су остварили могућност полагања испита преко предиспитних обавеза је:

- у уторак 14.6. од 13ч у кабинету 328 предмет Принципи маркетинга;

- у уторак 14.6. од 14ч у кабинету 328 предмет Маркетинг истраживања.

др Ана Зекавица