Упис оцена код проф.Невене Докнић је уторак 29.12.2020 од 12.00 до 14.00.ч. у А6 .

Студенти који нису у могућности да у овом термину упишу оцене,упис могу извршити и на дан испита.

Резултати колоквијума и збирна оцена биће истакнути на сајту предмета,тако да студенти који нису задовољни крајњом оценом могу да поправе исту на дан испита.

Оцена остварена на испиту је важећа,била мања ,већа или није положио.

Испитна питања ће бити различита од досадашњих,ал по истом принципу.

Обавештење се односи на: