Упис оцена са 2 колоквијума из предмета Јавно-приватно партнерство