Управно право – резултати полагања поправног 2. колоквијума и упис оцена