Управно процесно право – поправни 2. Модул/колоквијум

Полагање поправног 2. модула/колоквијума – уторак 30.11.2021. год. у 18,15 часова, амфитеатар А-3.

Поправни коловијум могу да полажу студенти који нису полагали или нису положили 2. модул/колоквијум.

Студенти су дужни да на полагање донесу индекс и вежбанку (А-4 формат) и да се придржавају мера епидемиолошке заштите.

проф. др Милан Бјелић

Обавештење се односи на: