Успешно реализована још једна обука из области форензика у пракси