Успешно спроведена још једна обука из области форензика у пракси