УВОД У ПОСЛОВНУ ИНФОРМАТИКУ: ПРОФЕСОР ЈАСМИНА НОВАКОВИЋ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОВЕРИ ТЕОРИЈСКОГ ЗНАЊА